Noutbuk esbaplary: her ulanyjyda bolmaly enjamlar

Sanly döwürde noutbuklarymyz diňe bir işlemek üçin gural bolman, eýsem aragatnaşyk merkezlerine, güýmenje dünýäsine girelgelere we bilim açarlaryna öwrüldi. Halaýan eşigiňizi ösdürip ýetişdirşiňiz ýaly, noutbukyňyz hem birnäçe goşmaçalardan peýdalanyp biler. Noutbuk esbaplary dünýäsine çümýäris we her bir ulanyjy üçin hökmany enjamlara seredýäris.

Önümçiligi we öndürijiligi ýokarlandyrmak

Noutbuk esbaplary: her ulanyjyda bolmaly enjamlarDaşarky gaty diskler: Ammary täzeden kesgitlemek

2023-nji ýyl, sanly maglumatlar hemme zat. Oýun tygşytlaýan oýun tygşytlaýan ýa-da ussat grafiki dizaýner bolsaňyz, daşarky gaty disk hökmany. Iň amatly ammar görnüşleri üçin, köp ýer we çalt faýl geçirişini üpjün edýän Seagate Backup Plus Slim (2TB) maslahat berýäris.

Noutbuk eýeleri: Sagdyn duruşyňyzy ileri tutuň

Birnäçe sagatlap işläniňizden soň boýnuň agyrysyny başdan geçirdiňizmi? Bu ýerde noutbuk eýeleri amatly bolýar. “Rain Design mStand” ýaly önümler diňe noutbukyňyzy dogry duruş üçin göz derejesine götermek bilen çäklenmän, goşmaça amatlylyk üçin kabel dolandyryjylary we swivel bazalary ýaly aýratynlyklary hem öz içine alýar.

Aragatnaşykda ynkylap

Web kameralary: ýokary kesgitlemede şahsy aragatnaşyk

Noutbuk esbaplarynyň şahsy bolup bilmejekdigini kim aýtdy? Logitech C920 ýaly web kameralary bilen diňe bir düşnükli wideo alman, eýsem açyk gepleşikler üçin gurlan goşa mikrofonlary hem alarsyňyz.

Göçme mikrofonlar: Açyk we düşnükli gürläň

Noutbuk esbaplary: her ulanyjyda bolmaly enjamlarTäze podkaster ýa-da uzakdaky işçi bolsaňyzam, göçme mikrofon oýun çalşyp biler. Audio-Technica ATR2100x-USB ýaly önümler sesiňizi gaty we düşnükli saklaýar.

Günüň dowamynda energiýa

Göçme zarýad berijiler: hiç wagt güýç gutarmaýar

Noutbuk batareýasynyň iň möhüm pursatda zyňylandygy size boldumy? Çözüw ýönekeý: göçme zarýad berijiler. “Anker PowerCore + 26800 PD” bilen, günüň dowamynda işleýän wagtyňyz bir wagtyň özünde noutbukyňyzy, telefonyňyzy we planşetiňizi zarýad alyp bilersiňiz.

Rating
( No ratings yet )
Habar tagtalary hakda hemme zat - şahsyýetlerden mugt platformalar, toplar, bahalar we saýtlaryň deňeşdirmeleri